Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
3.jpg2556การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งมิ้ม (Apis Forea) ในเชิงเศรษฐกิจและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้งที่ได้ (ระยะที่ 2)อรวรรณ ดวงภักดี
2558-การพัฒนามูลค่าเพิ่มในน้ำผึ้ง-อรวรรณ-ทุน วช.-01.jpg2559การพัฒนามูลค่าเพิ่มในน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทยอรวรรณ ดวงภักดี; ปรีชา รอดอิ่ม; นงนาถ พ่อค้า; กัลย์ธีรา สุนทราภิรักษ์กุล
2564-ความหลากหลายของพืชอาหารผึ้ง-อรวรรณ-01.jpg2021ความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งและประสิทธิภาพในการช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของผึ้งพื้นเมืองและชันโรงไทยOrawan Duangphadee; Orawan Duangphadee; Punpaporn Kongkaew; อรวรรณ ดวงภักดี
2557-การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งมิ้ม (Apis florea).jpg2560การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งมิ้ม (Apis florea) ในเชิงเศรษฐกิจและคุณสมบัติทางเคมี กายภาพของน้้าผึ้งที่ได้อรวรรณ ดวงภักดี; ปรีชา รอดอิ่ม