Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2562การสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์มนัญญา เพียรเจริญ
5.jpg2557การนำเปลือกหอยแมลงภู่มาใช้ผลิตปูนซีเมนต์ และแทนมวลรวมละเอียดในคอนกรีตรุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์
2.jpg2554การใช้เทคนิคการเลี้ยงผึ้งนางพญาหลายตัวต่อรังเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) ในเชิงเศรษฐกิจมนัญญา เพียรเจริญ
15.jpg2561การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดโคนญี่ปุ่น (Agrocybe cylindracea) ในโรงเรือนระบบปิดทศพร ทองเที่ยง
16.jpg2561การศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอพอลิเมอร์จากตะกอนดินประปาและเถ้าถ่านหินบิทูมินัสผสมเส้นใยสังเคราะห์รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์
12.jpg2560การสะสมรงควัตถุในอวัยวะสืบพันธุ์ของผึ้งตัวผู้ในผึ้งประเทศไทยมนัญญา เพียรเจริญ
9.jpg2559การสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์มนัญญา เพียรเจริญ
4.jpg2557ปัจจัยของสีและขนาดของดอกไม้ที่มีผลต่อการเข้าผสมเกสรของผึ้งมนัญญา เพียรเจริญ
3.jpg2556การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งมิ้ม (Apis Forea) ในเชิงเศรษฐกิจและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้งที่ได้ (ระยะที่ 2)อรวรรณ ดวงภักดี
9.jpg2562การสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์มนัญญา เพียรเจริญ