Browsing by Author สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
ปก281.JPG254840 ตัวอย่างความสำเร็จ เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก1745.JPG13-Feb-202060 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก829.JPG250080 พรรษาปวงประชาเป็นสุขศานต์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก838.JPG2558จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก1839.JPG13-Feb-2020ชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ 4 3ทศวรรษ กปร.สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก1734.JPG13-Feb-2020ชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ทรงงานสานต่อสร้างสุขปวงประชาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก804.JPG-รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2543สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Oct-2563วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564 -- มีจำนวน 5 เล่ม -- 50 หน้า -- ภาพประกอบสี; ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2564 -- จำนวน 5 เล่ม -- 50 หน้า -- ภาพประกอบสี; สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก1846.JPG13-Feb-2020สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก1829.JPG23-Jul-2020สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร กับ การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก1809.JPG23-Jul-2020หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก880.JPG2555เที่ยวตามรอย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก879.JPG12-Feb-2020เที่ยวตามรอย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก867.JPG12-Feb-2020เที่ยวตามรอย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก872.JPG12-Feb-2020เที่ยวตามรอย ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปก1795.JPG13-Feb-2020โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขแห่งทวยราษฎร์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ